ประวัติความเป็นมา ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

“พาลภายนอกย่อมเห็นด้วยตา พาลภายในมองไม่เห็นด้วยตา หากไม่คบค้าสมาคมบัณฑิต นักปราชญ์แล้วที่ไหนจะล่วงรู้ได้ การคบ บัณฑิตนักปราชญ์ คือ หมั่นฟังธรรมคำอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพื่อรู้ทันระรานข้างใน สามัญชนทั้งหลายพากันเชื่อว่า นามรูป เป็นตัวตน ก็เลยตกอยู่ในอำนาจของมัน ก็เลยบันดาลให้เป็นพาล ”

นามเดิม อินตาเฟือน เกิด 11 มิ.ย. 2420 สถานที่กำเนิด บ้านปาง อำเภอหลบ จังหวัดลำพูน อุปสมบท อุปสมบทในวัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อพุทธศักราช 2441 โดยมีครูบาสมณะ เป็นพระอุปัชฌาย

ครูบาเจ้าบวชเป็นเณรเมื่ออายุ 18 ปี และก็บวชเมื่ออายุได้ 21 ปี ได้รับฉายาว่า “สิริวิชโยภิกขุ” เมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนกัมมัฏฐานกับครูบาอุปละ วัดดอยแต อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จริยวัตรอันครัดเคร่งของอาจารย์บา ทำให้มีการเกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าชาวพุทธ กระทั่งรวบรวมเหล่าพุทธศาสนิกชนทำการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผลเสร็จ โดยเริ่มสร้างช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 รวมทั้งสร้างเสร็จตอนวันที่ 30 เม.ย. 2478 เว้นเสียแต่ สร้างทางขึ้นภูเขาสุเทพแล้ว ท่านยังได้จัดแจงสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับลานนาไทย และการผลิต และก็บูรณวัด ต่างๆหลายวัด ท่านเป็นผู้ทรงศีล จนได้รับตั้งชื่อว่า ” พระครูบาศีลธรรมเจ้า” ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อศาสนา อย่างแท้จริง สมดังเป็น “นักบุญแห่งลานนา” ซึ่งควรค่าแก่การเชิดชู เคารพบูชายิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *