ประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระญาณสังวร

ประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

“คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอบรมอยู่ในภายใน ปฏิบัติได้ อยู่ในด้านใน ทราบยิ่งเห็นจริงได้เองทุกๆคน มีเหตุตรองตามให้ เห็นได้จริงทุกๆคน ปฏิบัติก็ได้ผลจริงทุกๆคน เพราะว่ามิได้ สอนในภายนอก แต่สอนในภายใน รวมทั้งเป็นเหตุสำเร็จที่ ตรองตามให้เห็นได้ ปฏิบัติได้ ”

นามเดิม เจริญ คชวัตร คลอด 3 ตุลาคม 2456 สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อุปสมบท บรรพชาในวัดเทวสังฆาราม ช่วงวันที่ 12 มิ.ย. 2476 โดยมี พระเทพมงคลรังษี เป็นพระอุปัชฌาย์ ยศสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จฯ ได้ทรงบวชเป็นเณรเมื่อป ีพุทธศักราช 2469 ขณะอายุได้ 14 ปี ภายหลังบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่ วัดเทวสังฆาราม 1 ปี ต่อจากนั้นได้มาเรียนพระธรรมวินัยที่วัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม กระทั่งอายุครบบรรพชา ท่านก็เลยได้ เดินทางกลับไปบรรพชาที่วัดเทวสังฆาราม เมื่อพุทธศักราช 2476 คราวหลังก็เลยได้เดินทางเข้ามาจำพรรษาในวัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยถัดไป แล้วก็ที่วัดบวรนิเวศนี่เอง ท่านได้เข้าพิธีการบวช เป็นธรรมยุตนิกาย โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ด้านการศึกษา ทรงสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปีพุทธศักราช 2484 และก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระญาณสังวร” เมื่อพุทธศักราช 2515

ท่านได้ทรงอุทิศตนเพื่องาน ศาสนาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ทรงรับเป็นองค์แสดงธรรมยังสถานที่ต่างๆหลายที่ นอกจากนี้ยังได้ทรงนิพนธ์ ผลงานทางด้านวิชาการ เอกสาร รวมทั้งแบบเรียนด้านพุทธศาสนา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าอย่างมากไว้เยอะแยะ พุทธศักราช 2499 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเลือกให้เป็นพระอภิบาล(พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในขณะที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ และก็เสด็จประทับในวัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่าง วันที่ 22 ตุลาคม – 5 พ.ย 2499 เจ้าประคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นพระเถระที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกใจ ตามทางที่ ศีล สมาธิ ปัญญา ทรงเป็นพระผู้วิเศษบริสุทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งองค์หนึ่ง จากความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้ ท้ายที่สุดก็เลยได้รับตำแหน่งเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เมื่อ 21 เม.ย. 2532 เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *