ประวัติ หลวงพ่อแช่ม

หลวงพ่อแช่ม

ประวัติ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัด วัดฉลอง

หลวงพ่อแช่ม พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (แช่ม) กำเนิดเมื่อปีกุน พุทธศักราช 2370 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับนามของโยมบิดามารดาของท่าน เมื่อเติบโตขึ้นโยมบิดามารดาได้ให้ท่านมาอยู่ที่วัดสังสรรค์ ตำบลสังสรรค์ อำเภอทุ่งติดอยู่ (ตอนนี้เป็นอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต โดยฝากตัวเป็นศิษย์ของบิดาท่านแก่ เจ้าอาวาสวัดสังสรรค์ในเวลานั้น หลวงพ่อแช่มได้บวชเป็นเณรและก็บวชเป็นพระสงฆ์ ศึกษาเรียนรู้ด้านวิปัสสนาธุระอยู่ที่วัดสังสรรค์มาตลอดจนมีความชำนาญ

หลวงพ่อแช่มเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่ยกย่องเชื่อถือเลื่อมใสของราษฎรโดยปกติ ถัดมาในปี พุทธศักราช 2393 บิดาท่านแก่ตาย หลวงพ่อแช่มได้รับการตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดฉลองสืบต่อมา

ในปี พุทธศักราช 2419 มีการโกลาหลขึ้นในเมืองจังหวัดภูเก็ตจากความสามารถของกรุ๊ปอั้งยี่คนงานขุดแร่ดีบุกคนจีน ประชาชนสังสรรค์ที่เคยเป็นศิษย์ของหลวงบิดาแช่มได้เชิญให้หลวงพ่อแช่มหนีภัยพวกอั้งยี่ไปหลบซ่อนอยู่ที่อื่นๆ แต่ว่าหลวงพ่อแช่มไม่ยินยอมทิ้งวัดหนีไป ศิษย์ของหลวงบิดาแช่มก็เลยตกลงใจรวมกลุ่มกันสู้เพื่อป้องกันหลวงพ่อแช่มรวมทั้งขอผ้าประเจียดจากท่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งท่านได้ผ่อนผันจากที่บรรดาศิษย์อ้อนวอน ศิษย์ประชาชนสังสรรค์กลุ่มนี้ถัดมารบพวกอั้งยี่ชนะ

ทำให้ผู้ที่หนีภัยอั้งยี่กลับเข้ามาจับกลุ่มกันสู้พวกจีนอั้งยี่มากยิ่งขึ้นและก็อาศัยผ้าประเจียดที่หลวงพ่อแช่มสร้างขึ้นเป็นเครื่องโน้มน้าวสำคัญ จวบจนกระทั่งสามารถไล่พวกจีนอั้งยี่ไม่ให้เข้ามาปล้นหมู่บ้านสังสรรค์ได้อีก ในปีถัดมา (พุทธศักราช 2420) เมื่อทางการปราบปรามจีนอั้งยี่จังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งราบคาบแล้ว แผนกกรมการเมืองจังหวัดภูเก็ตได้ยกความดีความชอบส่วนหนึ่งสำหรับในการปราบกบฏอั้งยี่คราวนี้ให้แก่หลวงพ่อแช่ม รวมทั้งเวลานั้นตำแหน่งพระครูสังฆขว้างความหลุดพ้นเมืองจังหวัดภูเก็ตยังว่างอยู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยทรงพระขอความปรานีโปรดตั้งให้หลวงพ่อแช่มเป็นพระครูสังฆขว้างนิพพานเมืองจังหวัดภูเก็ต ยศที่ “พระครูวิสุทธิสกุลจารย์ญาณมุนี” แล้วก็ได้พระราชทานนามวัดสังสรรค์ใหม่ว่า “วัดไชยลำธารราม” อนึ่งจากเหตุโกลาหลอั้งยี่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้เกิดอาการชาวเมืองจังหวัดภูเก็ตมั่นใจว่า ที่ประชาชนสังสรรค์รบชนะพวกจีน เพราะว่าท่านพระครูวัดสังสรรค์มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในทางวิทยาคม ก็เลยนับถือกันว่าท่านเป็นอาจารย์สำคัญคนหนึ่งมานับแม้กระนั้นนั้น

พระครูวิสุทธิสกุลจารย์ญาณมุนี (แช่ม) สิ้นใจด้วยอาการป่วยเป็นอุจจาระธาตุทุพพลภาพ ตอนวันที่ 18 ม.ย. พุทธศักราช 2451 ได้มีการส่งหีบไฟไปพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมเงิน 100 เฟื้อง ผ้าขาว 2 พับ เพื่อใช้ในลัษณะของการพระราชทานเพลิงศพตามจารีตช่วงวันที่ 5 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2452

แหล่งที่มา wikipedia