ประวัติ พระอาจารย์ลี ธัมมธโร

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร วัดอโศการาม จังหวัด สมุทรปราการ

นามเดิม ชาลี นารีวงศ์
พ่อ ปาว นารีวงศ์
คุณแม่ พ่วย นารีวงศ์
เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ม.ค. พุทธศักราช ๒๔๔๙ ปีมะเมีย
ที่บ้านหนองสองห้อง ตำบล ยางโอภาส อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี

บวช
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร  เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๖ พ.ค. พุทธศักราช ๒๔๖๘ ปีฉลู เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ
ในธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้เดินทางไปเจอพระอาจารย์มั่น ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาเล่าเรียนธรรม ปรากฏว่า ในขณะนั้น ท่านอาจารย์มั่น กำลังเจ็บป่วยอยู่ แต่ก็ได้เสนอแนะให้ไปศึกษา กับพระอาจารย์สิงห์ จันตยาคโม แล้วก็พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ที่วัดบ้านท่าวังหิน

การญัตติธรรม
ใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ ได้ติดตามพระอาจารย์มั่น ท่องเที่ยวไปในที่วิเวกต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนา เป็นเวลาถึง ๔ เดือน ก็เลยได้ตัดสินใจไปญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ที่วัดบูรพา โดยมีพระบัญญา พิศาลเถร (หนู) วัดสระปทุม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เพ็ง วัดไต้ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจารย์

สมณศักดิ์
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะในชื่อ “พระสุทธิธรรมรังคัมภีรเมธาจารย์” ช่วงวันที่ ๕ ธ.ค. พุทธศักราช ๒๕๐๐

มรณภาพ
ได้อาพาธและก็มรณภาพ ช่วงวันที่ ๒๖ ม.ย. พุทธศักราช ๒๕๐๔ ที่วัดอโศกการาม จังหวัด สมุทรปราการ…

ประวัติ พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์กว่า สุมโน

นามเดิม กว่า สุวรรณรงค์
พ่อ หลวงพรหม (เมฆ สุวรรณรงค์) คุณแม่ หล้า สุวรรณรงค์
เกิด ที่บ้านม่วงไข่ ตำบล พรรณนา อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
ช่วงวันที่ ๕ ก.ค. พุทธศักราช ๒๔๔๗

บรรพชาและอุปสมบท

อายุได้ ๑๕ ปี บวชเป็นเณร ที่วัดบ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มีท่านอาญาอาจารย์ธรรม เป็นอุปัชฌาย์ เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๘ ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุติในวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อยังเป็นพระครูสังฆวุฒิกร เป็นอุปัชฌาย พระรักและก็พระบุญเย็น เป็นพระกรรมวาจารย์

มรณภาพ

ได้มรณภาพ ด้วยโรคหัวใจวาย ที่วัดกลางโนนกู่ อำเภอพรรณานิคม ช่วงวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ รวมอายุได้ ๗๒ ปี ๕๑ ปี…

ประวัติ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ

พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ

พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

นามเดิม อ่อน กาญวิบูลย์
พ่อ เมืองกลาง กาญวิบูลย์
คุณแม่ บุญมา กาญวิบูลย์
เกิด ที่บ้านดอนเงิน ต. แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันอังคาร เดือน ๗ ปีขาล พุทธศักราช ๒๔๔๕

การบรรพชาแล้วก็อุปสมบท
เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บวชเป็นเณร ที่วัดเกาะเกตุ บ้านเมืองเก่า อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เมื่ออายุครบบรรพชา ก็ได้บรรพชา เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ณ วัดปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกา ตรงกับ พุทธศักราช ๒๔๖๔ โดยมีพระอาจารย์จันทา หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอ กุมภวาปี เป็นพระอุปัชฌาย์

การจาริกเพื่อเรียนธรรมปฏิบัติ
ใน พุทธศักราช ๒๔๖๕ ได้เดินธุดงค์ไปจนกระทั่งอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และก็ได้เข้าศึกษา ปฏิบัติกัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สุวรรณ เป็นเบื้องต้น

พุทธศักราช ๒๔๖๖ ได้มอบตัวเป็นศิษย์ ของพระคุณครูเสาร์ รวมทั้งพระคุณครูมั่น ที่วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีในที่นี้ ได้เจอกับพระคุณครูฝั้น เป็นครั้งแรก

การขอญัตติ
เมื่อเดือน ๓ ขึ้น ๑ เย็น ปีชวด ตรงกับ พุทธศักราช ๒๔๖๗ ได้ญัตติเป็นภิกษุธรรมยุติกนิกายในวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าคุณ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธโล) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูสังฆวุฒิแขน เป็นอุปัชฌาย์ ท่านพระครูอดิศัยฯ (อดีตกาลเจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นพระกรรมวาจารย์)

มรณภาพ
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ จำพรรษาอยู่ที่ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จนถึงมรณภาพ…

ประวัติความเป็นมา พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล

พระอาจารย์มหาปิ่น

พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นามเดิม ปิ่น บุญโท
เป็นน้องชายร่วมบิดามารดา กับ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
พ่อ เพีย อัครวงศ์ (อ้วน)
แม่ หล้า บุญโท
เกิด ไม่ปรากฏในประวัติที่ไหน

บวช ไม่ปรากฏในประวัติที่ไหน

การจาริกเพื่อเรียนรู้ธรรมปฏิบัติ
พุทธศักราช ๒๔๕๘ ได้พบและศึกษาเล่าเรียนธรรม กับพระอาจารย์มั่น ในเวลาที่ท่านจำพรรษา อยู่ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี มีความนับถือ ในปฏิปทา ของท่านพระอาจารย์มั่นมาก ได้ปวารณาตัวไว้ว่า จะไปศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรม ที่กรุงเทพมหานคร ก่อน แล้วจะกลับมาปฏิบัติ ตามพระอาจารย์มั่น ในภายหลัง

พุทธศักราช ๒๔๖๕ ภายหลังที่ท่านได้ศึกษาเจริญภาวนา จนได้เปรียญ ๕ ประโยคแล้ว ได้กลับมา ฌาปนกิจศพ โยมแม่ ภายหลังได้ จำพรรษา ที่วัดสุทัศน์ ในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ ได้เรียนการเจริญก้าวหน้า สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สิงห์ ผู้เป็นพี่ชาย เมื่อวันออกพรรษา ในปีนี้แล้ว ก็ได้ออกเที่ยวธุดงค์ด้วยกัน จากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งไปทางจ.สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี

ถือได้ว่าเป็นพระมหาองค์แรก ที่ได้ออกธุดงค์ ในยุคนั้น รวมทั้งตลอดเวลา ท่านได้รุ่งเรืองสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐาน จนถึงวันมรณภาพ…

ประวัติความเป็นมา พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล)

พระธรรมดิลก

พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

” สักวา แดนดิน ถิ่นสงบ จะค้นพบ แดนใด สุดใฝ่หา
พื้นพิภพ ทั่วทั้ง ฝั่งคงคา บนเวหา สรวงสวรรค์ ชั้นพรหมินทร์
แดนสงบ อยู่ที่ใจ ใช่ที่อื่น ใจชุ่มชื่น ด้วยความดี ใจมีศีล
ใจสงบ พบความสุข ทั่วบริเวณ ถิ่นสงบ พบได้ ที่ใจเอย “

นามเดิม จันทร์ แสงทอง เกิด 26 พฤศจิกายน 2460 สถานที่เกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อุปสมบท บวชในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตอนวันที่ 6 กรกฎาคม 2480 โดยมี พระพุทธิโสภณ (แหวว) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ พระธรรมดิลก

หลวงปู่เข้าสู่เพศบรรพชิตโดยบวชเป็นเณรเมื่ออายุ 15 ปีในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ในปีพุทธศักราช 2483 ท่านสนใจในการพัฒนาชนบท แล้วก็การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้อุทิศตนเพื่องานดังที่กล่าวมาแล้วอย่างไม่ย่อท้อ กระทั่งสามารถสร้างผลงานด้านการพัฒนาชนบท แล้วก็การเรียนกระทั่งเป็นที่ สารภาพโดยธรรมดา ดังเช่น – ร่วมกับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งชื่อว่า ที่ประชุมการเรียน มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา – ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาศึกษา และก็สถานที่เรียนเมตตาเรียนรู้ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือให้เด็กยากจนได้มี ช่องทางเล่าเรียนแบบให้เปล่าทั้งยังด้านทุนเพื่อการศึกษา ผู้เลี้ยงดู ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ – ก่อตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อให้โอกาสให้ราษฎรในต่างจังหวัดที่ด้อยการศึกษาเล่าเรียนได้รับการพัฒนาถึงระดับ ที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็ชุมชนได้ อีกทั้งด้านอาชีพทางการเกษตร รวมทั้งงานหัตถกรรมแคว้น โดยมีแนวความคิดสำหรับการ ปรับปรุงที่ว่า “เศรษฐกิจ จิตใจ จำเป็นต้องปรับแก้พร้อม” ผลงานมากมายที่หลวงปู่ท่านได้สร้างไว้ล้วนได้ผลสำเร็จงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม แล้วก็ชาติเป็นอย่างมาก จนถึงท่านได้รับรางวัลชมเชยเกียรติยศจากหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆมากมายก่ายกอง อย่างเช่น

– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” แก่สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อถวายแก่หลวงปู่ ผู้บำเพ็ญผลดีต่อสามัญชน สังคม แล้วก็ประเทศ

– ได้รับการถวายรางวัลศิลปินแห่งชาติ ทางด้านวัฒนธรรมดีเด่น สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2538

ถือได้ว่าหลวงปู่เป็นพระเถระรูปสำคัญของล้านนาไทยที่บำเพ็ญศาสนกิจตลอดเวลาที่เพศบรรพชิต โดย ให้การเรียน การเปิดเผยแพร่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธโดยตลอด ความดีของท่านได้รับการประกาศเกียรติเป็นที่ยอมรับโดยทั่วถึง ควรจะแก่การเคารพบูชายิ่ง…

ประวัติความเป็นมา ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

“พาลภายนอกย่อมเห็นด้วยตา พาลภายในมองไม่เห็นด้วยตา หากไม่คบค้าสมาคมบัณฑิต นักปราชญ์แล้วที่ไหนจะล่วงรู้ได้ การคบ บัณฑิตนักปราชญ์ คือ หมั่นฟังธรรมคำอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพื่อรู้ทันระรานข้างใน สามัญชนทั้งหลายพากันเชื่อว่า นามรูป เป็นตัวตน ก็เลยตกอยู่ในอำนาจของมัน ก็เลยบันดาลให้เป็นพาล ”

นามเดิม อินตาเฟือน เกิด 11 มิ.ย. 2420 สถานที่กำเนิด บ้านปาง อำเภอหลบ จังหวัดลำพูน อุปสมบท อุปสมบทในวัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อพุทธศักราช 2441 โดยมีครูบาสมณะ เป็นพระอุปัชฌาย

ครูบาเจ้าบวชเป็นเณรเมื่ออายุ 18 ปี และก็บวชเมื่ออายุได้ 21 ปี ได้รับฉายาว่า “สิริวิชโยภิกขุ” เมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนกัมมัฏฐานกับครูบาอุปละ วัดดอยแต อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จริยวัตรอันครัดเคร่งของอาจารย์บา ทำให้มีการเกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าชาวพุทธ กระทั่งรวบรวมเหล่าพุทธศาสนิกชนทำการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผลเสร็จ โดยเริ่มสร้างช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 รวมทั้งสร้างเสร็จตอนวันที่ 30 เม.ย. 2478 เว้นเสียแต่ สร้างทางขึ้นภูเขาสุเทพแล้ว ท่านยังได้จัดแจงสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับลานนาไทย และการผลิต และก็บูรณวัด ต่างๆหลายวัด ท่านเป็นผู้ทรงศีล จนได้รับตั้งชื่อว่า ” พระครูบาศีลธรรมเจ้า” ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อศาสนา อย่างแท้จริง สมดังเป็น “นักบุญแห่งลานนา” ซึ่งควรค่าแก่การเชิดชู เคารพบูชายิ่ง…

ประวัติครูบาพรหมา พรหมจักโก

ครูบาพรหมา

ครูบาพรหมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชีวิตของพวกเราทั้งหลายแหล่นั้นมันไหลไปตามกระแสแห่งความอยากหมายถึงกิเลส มันก็เลยดิ้นรน วุ่นวาย มีความทุกข์ทรมาน เนื่องจากว่าพวกเรา ไร้สติมากันกระแสแห่งกิเลสหมายถึงความต้องการ พวกเรามาปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐานจุดหมายก็เพื่อชำระจิตใจของพวกเรา ให้บริสุทธิ์ ให้สะอาด หรือมาปิดกั้นเสีย ซึ่งกระแสแห่งกิเลส คือ ความต้องการ จึงควรปลูกสติ สร้างสติขึ้นให้เก่ง ก็เลยจะสามารถปิดกั้นเสีย ซึ่งกระแสที่กิเลสได้
นามเดิม พรหมา พิมสาร เกิด 30 สิงหาคม 2441 สถานที่เกิด บ้านป่าแพ่ง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน บวช อุปสมบทในวัดป่าเหียง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ช่วงวันที่ 16 มกราคม 2461 สมณศักดิ์ พระสุพรหมยานเถร มรณภาพ 17 สิงหาคม 2527 อายุ 87 ปี 67 ปี

ครูบาเจ้าบวชเป็นเณรเมื่ออายุ 15 ปี และก็บวชเมื่ออายุได้ 20 ปี จนกระทั่งปีที่ 4 ท่านได้เริ่ม ไปสู่วิถีที่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ท่านได้ออกธุดงค์ไปตามป่าเขาต่างๆทั้งยังเขตประเทศไทย พม่า และก็ลาว จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2491 ท่านก็เลยได้มาจำพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า แล้วก็ได้ปรับปรุงวัดจนกระทั่งมีชื่อเป็นศาสนสถาน ที่มีความสำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน

และก็ด้วยการสั่งสมบุญบารมี ความดีของท่านนี้เองทำให้ ท่านได้รับความเคารพศรัทธาจากพุทธบริษัทโดยปกติ ถึงแม้ท่านจะผู้มีลาภสักการะมากมาย แต่ว่าก็มิได้สะสมถือไว้เป็นสมบัติ ส่วนตนแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้ามกลับได้มอบสมบัติพวกนั้น เพื่อใช้ในสาธารณกุศลทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ก็เลยสมควรจะจดจำ รำลึกถึงความดีของท่าน แล้วก็ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป…