ประวัติ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ประวัติ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

” ทุกคนจะต้องเข้ามหายุทธสงครามวันหนึ่ง เป็นการ ต่อสู้กับพญายม เมื่อถึงเวลานั้นแต่ละคนจำเป็นจะต้องสู้เพื่อ ตัวเอง รวมทั้งจำเป็นต้องสู้เพียงลำพัง คนที่สู้เจริญก็จะไปดี เป็นไปสู่ สวรรค์ คนที่เสียทีก็จะไปร้าย เป็นไปสู่นรก อาวุธที่ใช้ ต่อสู้มีเพียงแค่อย่างเดียวเป็น”สติ” ซึ่งจะสร้างสมได้ด้วยการ เจริญภาวนาแค่นั้น ”

พระธุป่าดงคการเข้าฌาน ที่เป็นลูกศิษย์ ของท่านพระคุณครูมั่น ภูริทัตโตเถระ รวมทั้งเป็น ผู้เจริญ ในสมณะธรรม บำเพ็ญธุระน้อยใหญ่ เพื่อ อำนวยประโยชน์ ต่องานศาสนา สถาบันหลัก ของชาติไทย แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูล หมู่ชน สังคม อย่างเอนกอนันต์ เป็นปูชนียภิกษุ ที่สาธุชน นับถือเลื่อมใสอย่างใหญ่โต

พระเดชพระคุณ “พระคุณครูฝั้น อาจาโร” วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม สกลนคร

พระคุณครูฝั้น อาจาโร นามเดิม กำเนิดในสกุล กาญจน์รงค์ กำเนิดเมื่อ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ เย็น เดือน ๙ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๒ ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นลูกผู้ที่ ๕ ของ เจ้าไชยกุมาร (เม้า) ในเครือญาติ “กาญจน์รงค์” อดีตกาลเจ้าผู้ครองนคร พรรณานิคม คุณแม่ ของท่านชื่อ นางนุ้ย

พระคุณครูฝั้น ครั้งวัยเด็ก มีพฤติกรรม เป็นระเบียบ นิสัยโอบอ้อม อารี มุมานะ ทรหดอดทน ต่อปัญหา ช่วยเหลือธุรกิจ งานของพ่อ คุณแม่ โดยไม่ยอมแพ้ ต่อความลำบากตรากตรำ

ท่านเข้าศึกษา ชั้นประถม ที่สถานศึกษาวัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่ และก็ เข้าไปศึกษาต่อ กับพี่เขย ที่เป็นปลัดขวา ที่อำเภอเมือง ขอนแก่น ตอนนั้น ตอนแรก ท่านต้องการรับราชการ แต่ว่าถัดมา ได้มองเห็น ความเป็นไม่แน่นอน ของผู้มี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ก็เลยได้เปลี่ยนแปลง ความตั้งอกตั้งใจ และก็ได้เข้า บวช เป็นเณร ที่วัดโพนทองคำ บ้านบะทองคำ ซึ่งเป็นวัดมหานิกาย ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๖๓ ก็เลยได้มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของ พระคุณครูมั่น ความฉลาดทัตโต รวมทั้งได้ขอญัตติ ยุติธรรมจบนิกาย ช่วงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๘ ที่วัดโพธิ์สมภรณ์ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เป็นอุปัชฌาย์

ครั้นเมื่อ อายุได้ ๒๐ ปี ท่านได้บรรพชา เป็นพระภิกษุสงฆ์ในวัดสิทธิบังคม อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด จ.สกลนคร โดยมีพระครูป้อง เป็นอุปัชฌาย์ แล้วก็เป็นอาจารย์ การก้าวหน้าการเข้าฌาน ตลอดปีแรก

ออกพรรษาแล้ว ท่านกลับมาอาศัย ที่วัดโพนทองคำ ซึ่งมีพระครูสกลสมที่ธุระ เป็นเจ้าอาวาส รวมทั้งวิปัสสนาจารย์ นำพระสงฆ์ฝั้น อาจาโร ออกธุป่าดงครวมทั้งเจริญภาวนา

ในช่วงชีวิตบรรพชิตของหลวงปู่ ท่านได้ธุดงค์ยังสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่พระธรรม คำอบรมสั่งสอน กระทั่งเป็นที่เชื่อถือเชื่อถือของญาติโยมเป็นจำนวนมาก แล้วก็ได้รับการได้รับการเชิดชูเป็น “พระอริยสงฆ์” องค์หนึ่ง

มรณภาพ
๔ เดือนมกราคม ๒๕๒๗ อายุ ๗๘ ปี ๕๘ ปี…