ประวัติ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันทโท)

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ประวัติ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  (จันทร์ สิริจันทโท)

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันทโท)
วัดบรมนิวาส จ.กรุงเทพฯ

นามเดิม จันทร์ ศุภสร
พ่อ สอน ศุภสร
มารดา แก้ว ศุภสร
เกิด เป็นลูกคนหัวปี ในจำนวน ๑๑ คน
วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๓๙๙
ที่บ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี

การบรรพชาและอุปสมบท
อายุย่างได้ ๑๓ ปี ได้บวชเป็นเณร เมื่อเดือนยี่ ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๔๑๑ ที่วัดบ้านหนองไหล โดยเจ้าอธิการโสดา เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาอยู่ได้ ๗ ปี ก็ต้องลาสิกขา เพราะเหตุว่า มีกิจจำเป็น แล้วก็เมื่ออายุย่าง ๒๒ ปี ได้บรรพชาเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีทองในวันขึ้น ๘ เย็น เดือน ๖ ปีวัว พุทธศักราช ๒๔๒๐ โดยท่านเทวธัมมี (ม้าว) เป็นอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการสีโห วัดชัยมงคล เป็นพระคำประกาศจารย์

การศึกษาปริยัติธรรม
ได้เข้ามาเล่าเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานคร ราวๆ พุทธศักราช ๒๔๒๓, พุทธศักราช ๒๔๒๘ สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค ขณะเมื่อจำพรรษา อยู่วัดบุปผาราม พุทธศักราช ๒๔๓๗ สอบได้เปรียญ ๔ ประโยค ขณะเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์

การศึกษาในทางวิปัสสนาธุระ
ใน พุทธศักราช ๒๔๓๘ ได้ไปเรียนวิปัสสนากัมฐาน กับท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถระ (สิงห์) วัดสระปทุม แล้วก็ออกไปเจริญวิปัสสนา ที่เขาดอก รวมทั้งในรอบๆ ตำบลเมืองนครราชสีมา จนกระทั่ง พุทธศักราช ๒๔๓๙ ก็เลยได้กลับมาวัดสระปทุม ต่อจากนั้นก็ได้ออกวิเวกทุกปี เมื่อวันออกพรรษาแล้ว ตั้งแต่ ปี พุทธศักราช ๒๔๕๔

สมณศักดิ์
วันที่ ๙ พ.ย. พุทธศักราช ๒๔๖๘ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็น พระราชาคณะที่ พระอุบาลีคุณปมาจารย์

มรณภาพ
ในมิ.ย. พุทธศักราช ๒๔๗๕ รวมทั้งได้รับพระราชทานเพลิงศพ ช่วงวันที่ ๓๐ ต.ค. พุทธศักราช ๒๔๗๕…