ประวัติพระ พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน

พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน

ประวัติพระ พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน

พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน
วัดมหาชัย ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
นามเดิม กู่ สุวรรณรงค์
พ่อ หลวงพรหม (เมฆ สุวรรณรงค์)
แม่ หล้า สุวรรณรงค์
เกิด วันเสาร์ เดือน ๕ ปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓

การอุปสมบท
ได้บรรพชาเป็นพระภิกษุ ฝ่ายมหานิกายในสำนักวัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่ อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร โดยมีพระครูสกลสมณกิจ (ท่านอาญาครูธรรม) เป็นพระอุปัชฌาย์

การจาริกเพื่อเรียนธรรมปฏิบัติ
ตลอดระยะเวลาที่ท่านบรรพชาอยู่ ท่านเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่า เป็นส่วนมาก ได้จากริแสวงหาที่วิเวก เพื่อสมาธิภาวนา ตามป่าชัฏ ได้ได้โอกาสเล่าเรียนธรรมพื้นฐาน กันท่านพระคุณครูมองลย์ อตุๆโล (พระราชวุฑฒาจารย์) ที่วัดบ้านม่วงไข่นี้ และก็ถัดมา ก็ได้เดินทางไปเจอพระอาจารย์มั่น และก็ได้อยู่เรียนรู้พระธรรม รวมทั้งปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

การขอญัตติ
เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๖ ได้ญัตติเป็นภิกษุธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระอดิศัยคุณาธาร (คำ อรโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์มั่น เป็นพระกรรมวาจารย์ ณ วัดมหาชัย ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

มรณภาพ
ท่านป่วยด้วยโรคฝีฝักบัว ที่ต้นคอ ซึ่งเป็นโรคประจำตัว เมื่อออกพรรษา ปี พุทธศักราช ๒๔๙๕ แล้ว ท่านได้ลาญาติโยม ขึ้นไปทำสมที่ธุระที่ถ้ำเจ้าผู้เรา จนกระทั่งล่วงไปได้ ๓ เดือน อาการของโรคได้กำเริบมากขึ้น จนกระทั่งท่านได้ถึงมรณภาพ ในท่าทางนั่งสมาธิ ณ ถ้ำเจ้าผู้ข้า ตอนวันที่ ๒๓ ม.ค. พุทธศักราช ๒๔๘๖ รวมอายุท่านได้ ๕๓ ปี…