ประวัติ หลวงปู่ชา สุภัทโท

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ประวัติ หลวงปู่ชา สุภัทโท

หลวงปู่ชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

“โลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไป จะอยู่ที่โน่นก็เปลี่ยน อยู่ตรงนี้หรือตรงไหนก็เปลี่ยนเนื่องจากเราทั้งหลายอยู่ได้ด้วย ความเคลื่อนไหว หากไม่มีความเคลื่อนไหว พวกเราก็อยู่มิได้ หายใจ ออกมาและจากนั้นก็กลายเป็นหายใจเข้า และหายใจออก ไม่อย่างนั้น ก็อยู่มิได้ ออกไปหมดก็อยู่มิได้ ลมเข้ามาแล้วไม่ออกก็อยู่มิได้ พวกเราทั้งหลายแหล่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นของโลก มันเป็นของๆโลก ไม่สมควร ทำความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่ควรที่จะทำความเศร้าใจอะไรก็ตามพวกเราควรเป็นผู้มีจิตใจ แข็งแกร่ง จะตกไปอยู่ที่แห่งไหนก็สร้างแม้กระนั้นความดี ถึงแม้หมดชีวิต ก็อย่าทิ้งความดี ”

นามเดิม ชา ช่วงโชติ เกิด 17 มิ.ย. 2461
สถานที่เกิด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อุปสมบท
บวชในวัดก่อใน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงวันที่ 26 เม.ย. 2482 โดยมี พระครูอินทรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ พระโพธิญาณเถร

มรณภาพ
16 มกราคม 2535 อายุ 74 ปี 53 ปี

หลวงปู่เกิดในครอบครัวที่อบอุ่น รวย รวมทั้งมักเกื้อหนุนสงเคราะห์คนยากไร้อยู่ตลอด ท่านเป็นเด็กวัดตั้งแต่ อายุยังน้อย รวมทั้งได้บวชเป็นเณรที่วัดบ้านก่อ เมื่ออายุได้ 13 ปี ลาสึกเมื่ออายุได้ 16 ปี แม้กระนั้นอย่างไรก็ตาม เมื่ออายุได้ 21 ปี หลวงปู่ได้เข้าพิธีการบวชเป็นพระภิกษุในวัดก่อใน จนกว่าต้นปีพุทธศักราช 2489 หลวงปู่ก็เลยได้เริ่ม ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคุณครูเป็นที่พึ่งพิง แล้วก็ได้เข้ากราบนมัสการ พระคุณครูมั่น ความฉลาดทัตโต ที่วัดหนองผือทุ่งนาใน อำเภอพรรณานิคม สกลนคร พระคุณครูมั่นได้ให้โอวาท แล้วก็เปรยเรื่องนิกายว่า “ถ้าเกิดถือพระระเบียบ เป็นหลัก ก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้งคู่ ด้วยเหตุดังกล่าว ก็เลยไม่จำเป็น จะต้องญัตติเข้าธรรมยุตินิกาย ด้วยทางมหานิกาย จำเป็นจะต้องมีพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกใจสิ่งเดียวกัน” ด้วยเหตุฉะนี้เอง หลวงปู่ก็เลยไม่ได้ขอญัตติเที่ยงธรรมเลิกเหมือนกับ ลูกศิษย์ของพระคุณครูมั่นทั้งหลายแหล่ ภายหลังจากเข้ากราบนมัสการพระคุณครูมั่นแล้ว ท่านกำเนิดเชื่อถือเลื่อมใสยิ่งนักถึงกับ เทียบว่า “คนตาดีเมื่อเจอดวงไฟก็เห็นแสงไฟ ส่วนคนตาบอดนั้น ถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟก็ไม่เห็นอะไร” ข้อความประพฤติปฏิบัติต่างๆของพระคุณครูมั่น ได้ถูกเอามาเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อการปฏิบัติสำหรับพระ-สามเณร เมื่อหลวงปู่ได้กลับมาปรับปรุงวัดหนองป่าดงในตอนตอนปลายชีวิต จนถึงเป็นที่รู้จักแผ่กว้างไกลไปถึงเมืองนอก มีชาวต่างชาติเลื่อมใส เลื่อมใสขอบวชกับหลวงปู่เยอะมากๆ ท่านก็เลยได้สร้างวัดป่านาท้องนาชาติ เพื่อภิกษุคนประเทศอื่น ได้ได้โอกาสใช้เป็นที่พำนักฝึกฝนปฏิบัติธรรม นอกจากยังได้สร้างวัดสาขาของสงฆ์หนองป่าพง เพื่อเผยแพร่ศาสนาไปยังทั่วทุกภาค ของประเทศ ก็เลยถือได้ว่าหลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณอย่างมากมายมหาศาลต่อศาสนิกชนทั้งหลายแหล่ ควรจะแก่การเชิดชูเทิดทูนบูชายิ่ง…